Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności.

Ponieważ nauki społeczne nie rządzą się prawami matematycznymi suma tych dwóch pól zainteresowań daje różnorodne tematy badawcze.

 

Wśród zainteresowań Marcina Geryka można wyróżnić trzy główne obszary:

-rolę uczelni w nowoczesnym społeczeństwie;

-społeczną odpowiedzialność uczelni;

-strategie zarządzania uczelnią.

 

W swoim dorobku ma publikacje m.in. na temat:

-strategicznego zarządzania uczelnią;

-roli interesariuszy w szkolnictwie;

-komunikacji w zarządzaniu uczelnią;

-otoczenia uczelni;

-kapitału intelektualnego uczelni;

-ISO.

 

Od 2015 r. Marcin Geryk realizuje projekt badawczy pt. „ Ginący sektor. Uczelnie niepubliczne w Polsce”, mający na celu uchwycenie zmian zachodzących w sektorze uczelni niepublicznych.

W latach 2007-2010 był kierownikiem projektu badawczego pt. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji interesariuszy”, finansowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku (obecnie Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku), którego celem było zbadanie pozycji i roli społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania uczelnią.

W latach 1999-2004 badał zjawiska i procesy zachodzące w sektorze niepublicznego szkolnictwa wyższego. Przeanalizowaniu uległy finanse uczelni, w tym przychody, koszty, wynik finansowy oraz jednostkowy koszt kształcenia. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe na próbie 100 przedstawicieli władz uczelni niepublicznych (z 304 istniejących wówczas na rynku).

SOCIAL MEDIA

Zapraszam do śledzenia moich profili w mediach społecznościowych.

Skontaktuj się