UJ

Źródło fotografii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Od 2017 roku zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Katedra Zarządzania Jakością) Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Prowadzi przedmioty skupione wokół tematyki zarządzania, m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie ryzykiem czy globalizacja.
Ponadto sprawuje opiekę merytoryczną nad magistrantami i doktorantami w zakresie tworzenia prac dyplomowych.

 

wsz

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

W 1999 roku założył Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku, która w 2018 roku zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
Uczelnia z ponad 20 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii oraz fizjoterapii, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Oferta kształcenia wzbogacona jest również w atrakcyjne studia podyplomowe.
Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy, a także niezmienna wysoka jakość kształcenia.
Od początku jej istnienia Marcin Geryk pełni funkcję Kanclerza z sukcesami zarządzając jej rozwojem.

 

wsz

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

W 2003 roku otworzył Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. Wraz z rozwojem oferty kształcenia w zakresie nauk o zdrowiu, w 2015 roku jej nazwa została zmieniona na Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Uczelnia zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych. Uczelnia proponuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia specjalistycznego oraz  na studiach podyplomowych.

Marcin Geryk jest Kanclerzem Uczelni od momentu jej założenia.

 

SOCIAL MEDIA

Zapraszam do śledzenia moich profili w mediach społecznościowych.

Skontaktuj się